Εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Μεταφορά, πλάσματος αίματος & βιολογικών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-28
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-05-10
Ημ/νία Λήξης 2024-04-27
Πιστοποιητικό 0126/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί