Εταιρεία ΚΙΑΣΟΥΡΗ ΛΑΜ. ΦΩΤΕΙΝΗ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-28
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00104
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί