Εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, υδραυλικά, οικοδομικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά). Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων. Αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Υπηρεσίες καθαριότητας (οδοκαθαρισμού, ακτών, κτιρίων, κλαδέματα, δρόμων από πάγο & χιόνι). Εμπόριο μηχανημάτων – οχημάτων. Οδικές μεταφορές. Χωματουργικές εργασίες.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-07-31
Ημ/νία Λήξης 2025-07-10
Πιστοποιητικό 0239/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί