Εταιρεία VERMEER ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. VERMEER BALKANS EE
Αντικείμενο Εργασιών Εισαγωγή και εμπόριο οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανημάτων έργου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-10-12
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-11-20
Ημ/νία Λήξης 2025-10-11
Πιστοποιητικό 0261/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί