Εταιρεία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Επεξεργασία και ανακύκλωση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. Μεταλλικές κατασκευές. Επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, υπερκατασκευών, οχημάτων και ειδικών οχημάτων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-13
Πιστοποιητικό 0183/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί