Εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-02
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-27
Ημ/νία Λήξης 2027-02-26
Πιστοποιητικό 0018/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί