Εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-27
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-05
Ημ/νία Λήξης 2027-04-04
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00057
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί