Εταιρεία VITALIA ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-01-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-01-18
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί