Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-15
Ημ/νία Λήξης 2024-10-10
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00091
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί