Εταιρεία ESPERIA S.r.l
Αντικείμενο Εργασιών Design and provision of educational services for children, including canteen services. Design and organization of corporate events.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-25
Πιστοποιητικό 0289/ΠΔ/2024/ΙΤ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί