Εταιρεία ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε
Αντικείμενο Εργασιών - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ) - ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-20
Πιστοποιητικό 0053/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί