Εταιρεία ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπόριο και συντήρηση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων & ανταλλακτικών αυτών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-21
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί