Εταιρεία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων. Εργολαβική εκμετάλλευση λατομείων. Παραγωγή και διάθεση ασφαλτομιγμάτων. Εμπόριο αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-08
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί