Εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά έργα)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-11
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί