Εταιρεία SIBRAXIS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-30
Πιστοποιητικό 0057/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί