Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-11
Πιστοποιητικό 0125/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί