Εταιρεία ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-09-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-09-01
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί