Εταιρεία ΓEPMANOY ΓAPYΦAΛΛIA - MAPIA
Αντικείμενο Εργασιών Καθαρισμοί κτιρίων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-14
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί