Εταιρεία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, ανθρακικού ασβεστίου και αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-24
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-06
Ημ/νία Λήξης 2027-05-05
Πιστοποιητικό 0080/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί