Εταιρεία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑ ΑΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, ανθρακικού ασβεστίου και αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-23
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί