Εταιρεία ENERES HELLAS CPM IKE
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες μηχανικών. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων. Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών. Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών εν γένει. Υπηρεσίες υποστήριξης αδειοδότησης ηλεκτρικών οχημάτων. Μελέτες για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα. Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς ή/ και Ευρωπαϊκούς πόρους
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-04
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-08
Ημ/νία Λήξης 2025-02-03
Πιστοποιητικό 0097/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί