Εταιρεία DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και διακίνηση κονιαμάτων, συγκολλητικών υλών, χρωμάτων, στεγανωτικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, στόκων και καθαριστικών προϊόντων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-12-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-12-20
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί