Εταιρεία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-24
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-10-20
Ημ/νία Λήξης 2026-10-19
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00011
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί