Εταιρεία Ι. ΡΑΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-08
Πιστοποιητικό 0181/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί