Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Μεταλλικές Κατασκευές / Διαδικασίες συγκόλλησης: 111 (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 4063:2010) / Κατηγορία Χάλυβα: 1.2 (σύμφωνα με το πρότυπο ISO TR 15608:2017)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-30
Πιστοποιητικό 0008/ΑΣ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί