Εταιρεία ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Παραμετροποίηση – Εγκατάσταση – Συντήρηση & Εμπόριο - Αντιπροσωπείες Δομημένης Καλωδίωσης & Πυρανίχνευσης, Δικτύων, Εξοπλισμού Πληροφορικής, Τηλεφωνικών Κέντρων, Συστημάτων Ήχου, Αυτοματισμών & Ενεργειακών Αισθητήρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-09
Πιστοποιητικό 0204/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί