Εταιρεία ERECTA ENGINEERING Π. ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3.150m2
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-10-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-10-03
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00239
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί