Εταιρεία ΑΠΕΚ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-05
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί