Εταιρεία ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ Δ. - ΛΥΡΗΣ Α. Ο.Ε. - ATELCO
Αντικείμενο Εργασιών ΑΝΑΛΗΨΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-21
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί