Εταιρεία ΛΑΖΑΡ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-05
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-08-05
Ημ/νία Λήξης 2023-08-04
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00081
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί