Εταιρεία DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και διακίνηση κονιαμάτων, συγκολλητικών υλών, χρωμάτων, στεγανωτικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, στόκων και καθαριστικών προϊόντων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-16
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-15
Πιστοποιητικό 0217/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί