Εταιρεία ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ + ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-06
Πιστοποιητικό 0044/EM/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί