Εταιρεία VITEX Α.Ε.-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ
Αντικείμενο Εργασιών ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΤΙCS) ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ VITEXTHERM (Expanded Polystyrene) VITEXTHERM MW (Mineral Wool)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-07-14
Ημ/νία Λήξης 2024-05-31
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00064
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί