Εταιρεία ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και συντήρηση δημόσιων τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-06
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-01
Ημ/νία Λήξης 2027-04-30
Πιστοποιητικό 0069/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί