Εταιρεία SOLERGON AE
Αντικείμενο Εργασιών Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανέγερση Η/Μ εγκαταστάσεων, επισκευές – συντηρήσεις (Η/Μ εξοπλισμού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αεριοστροβίλων, τμήματα υψηλής πίεσης), αμμοβολές – βαφές - μονώσεις, μηχανολογικές κατασκευές, κατασκευές υψηλής πίεσης, κατασκευή δοχείων πίεσης.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-20
Πιστοποιητικό 0110/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί