Εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-09
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-08
Πιστοποιητικό 0059/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί