Εταιρεία ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - BIOSTER
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-09-28
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-09-27
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00026
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί