Εταιρεία ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εθνικές μεταφορές – Αποθηκεύσεις – Διανομές – Φορτοεκφορτώσεις – Εμπόριο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-30
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί