Εταιρεία ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά έργα)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-29
Πιστοποιητικό 0190/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί