Εταιρεία ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-08-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-01
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00449/1
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί