Εταιρεία ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Εργασίες εκσκαφών και μετακινήσεις γαιών. Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών & δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-05
Ημ/νία Λήξης 2027-02-04
Πιστοποιητικό 0017/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί