Εταιρεία ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-08
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-07
Πιστοποιητικό 0041/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί