Εταιρεία ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων. Χωματουργικές εργασίες.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-09
Πιστοποιητικό 0310/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί