Εταιρεία ARGOCEMENT Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-10
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-09
Ημ/νία Λήξης 2027-02-08
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00027
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί