Εταιρεία LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εξόρυξη και θραύση λίθων, σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-01
Πιστοποιητικό 0179/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί