Εταιρεία Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-05
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-01
Ημ/νία Λήξης 2027-03-31
Πιστοποιητικό 0075/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί