Εταιρεία Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά-ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-05
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-04
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί