Εταιρεία ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-04-01
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί