Εταιρεία ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΕ με δ.τ. GOLDEN SECURITY TRIANTAFILLAKIS
Αντικείμενο Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-11
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί