Εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΣΙΣΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-29
Πιστοποιητικό 0230/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί