Εταιρεία ΜΠΑΚΗ Α. ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων. Γενικές μηχανολογικές εργασίες.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-09-11
Πιστοποιητικό 0253/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί