Εταιρεία ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-19
Πιστοποιητικό ISO 39001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί